loading...

Sifeut 20 bahasa aceh

SIFEUT ALLAH YANG WAJEB TATURI

Allah SWT adalah zat Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas seluruh alam beserta isinya. Allah SWT memiliki sifat wajib, mustahil dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan bagi-Nya.

Sebagai muslim yang beriman, wajib mengetahui sifat-sifat tersebut.
  • Sifat wajib, ertinya sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah SWT – Sifat wajib Allah berjumlah 13 manakala 7 lagi sifat wajib yang digambarkan dengan keadaan Allah SWT menjadikan jumlah kesemuanya 20.
  • Sifat mustahil, ertinya sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada pada Allah SWT – Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib. Jumlahnya pun sama dengan jumlah sifat wajib bagi Allah SWT.
  • Sifat jaiz, ertinya sifat yang mungkin bagi Allah SWT untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. – Ertinya Allah berbuat sesuatu tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang melarang.
Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu “Fi’lu kulli mumkinin au tarkuhu.”

Sifeut 20 bahasa aceh

NA 20 (DUA PULUH) BOH SIFEUT

1. Wujud = Na Zat Allah Ta’ala.
Mustahil = Hana Zat Allah Ta’ala

Wajib = Na Zat Allah Ta’ala.

Dalilnya Firman Allah ta’ala

ALLAHULLAZI KHALAQASSAMAWATI WAL ARDLAWAMA BAINA HUMA

ﺃﷲﺍﻠﺬﻯﺨﻠﻖﺍﻠﺴﻤﻮﺍﺖﻮاﻷﺾﻮﻤﺎﺑﻴﻨﻬﻤﺎ

Artinya Allah ta’ala Yang peujeut Tujoeh lapeh langeit Dan Tujoeh lapeh bumue Dan asoe antara keduanya

2 Qidam =Sedia Allah ta’ala
Mustahil =Bahru

Wajib =Sedia Allah ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya HUWAL AWWALU WAL AKHIRU

هُوَ أَلاوَّلُ وَالاخِرُ

Artinya Allah yang Awai tiada Permulaan Dan Allah yang Akhe tiada Kesudahan

3 Baqa = Kekal Allah Ta’ala
Mustahil = Fana

Wajib = Kekal Allah Ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dal WAYABQA WAJHU RABBIKA ZULJALALI WAL IKRAM

ﻮﻴﺑﻖﻮﺠﻪ ﺭﺑﻚ ﺬﻮﺍﻠﺠﻻﻞ ﻮﺍﻹﻜﺭﺍﻢ

Artinya Kekal Zat tuhan gata ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan

4 Mukhalafatuhu
Lilhawadih = Hana saban Allah Ta‘ala dengan yang bahru

Mustahil = Saban,

Wajeb = Hana saban Allah Ta’ala dengan yang bahru

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya LAISA KAMITSLIHI SYAI UN

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ُ

Artinya Hana se-umpoma Allah ta’ala oleh sesuatu

5 Qiamuhu
Binafsih = Neudong Keudroe Allah Ta’ala

Mustahil = Neudong ngon soe laen

Wajeb = Neudong keudroe Allah Ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya INNALLAHA LARANIYUN ANIN ‘ALAMIAN

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya Sunggoeh that kaya Allah ta’ala nibak sekalian alam

6 Wahadaniyah = Esa Allah ta’ala

Mustahil = Mebileung bileung

Wajeb = Esa Allah ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya = QULHUWALLAHU AHAD

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Artinya ta kheun lee gata ya Muhammad Allah yang Maha Esa, Esa Zat, Esa Sifat dan Esa Af’al

7 Qudrah = Kuasa Allah ta’ala

Mustahil = Leumoh

Wajeb = Kuasa Allah ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya INNALLAHA ‘ALAKULLI SYAIN QADIR

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya Allah ta’ala sangat kuasa atas tiep-tiep syou

8 Iradah = Berkehendak Allah Ta’ala

Mustahil = Benci

Wajeb = Berkehendak Allah Ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya FA’ALULLIMAYURID

فَـعَّـالٌ لِـمَـا يُـرِيْـدُ

Artinya Allah Ta’ala gepebut Peupeu nyang kehendak

9 Ilmu = Mengetahui Allah Ta’ala

Mustahil = Jahee

Wajeb = Mengetahui Allah Ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya WALLAHU BIKULLI SYAI-IN ‘ALIM

والله بِـكُـلِّ شَـيْءٍ عَـلِيْـمٌ

Artinya Bermula Allah ta’ala dengan tiep tiep syoe sangat mengetahui

10 Hayat = Hudep Allah Ta’ala

Mustahil = Mate

Wajeb = Hudep Allah Ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya WATAWAKKAL'ALAL HAIYILLAZI LAYAMUT

ﻮﺘﻮﻜﻞﻋﻞﺍﻟﺤﻲﺍﻟﺬﻲﻻﻴﻤﻮﺖ

Artinya Taserah droe lee gata ya Muhammad bak tuhan yang hudep hana mate mate

11 Sama’ = Medengoe Allah ta’ala

Mustahe = Tulou

Wajeb = Medengoe Allah ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya LAQAT SAMI’ ALLAH

لقد سمع الله

Artinya Allah Ta’ala sangat medeungo

12 Basar = Kemalon Allah ta’ala

Mustahil = Buta

Wajeb = Kemalon Allah ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya WALLAHUBASYIRUN BIMATA’MALUN

وَاللهُ بَـصِيْـرٌ بِـمَـا تَـعْـمَـلُوْنَ

Artinya Allah ta’ala deuh neukalon peupeu yang tanyoe peubut

13 Kalam = Neu Marid Marid Allah ta’ala

Mustahil = Bisu

Wajeb = Neumaritd marid Allah Ta’ala

Dalilnya Firman Allah ta’ala

Dalilnya WAKALLAMALLAHUMUSATAKLIMA

وَكَـلَّمَ اللهُ مُـوْسَى تَـكْلِيْـمًـا

Artinya Allah Ta’ala Kaleh neumarit dengon Nabi musa narit yang sempurna narit

14. Qadirun = Yang kuasa Allah Ta’ala

Mustahil = Yang Lemah

Wajeb = Yang kuasa Allah Ta’ala

Dalilnya seperti dalil Qudrah

15. Muridun = Yang Mekhendak Allah Ta’ala

Mustahil = Yang Benci

Wajeb = Yang Mekhendak Allah Ta’ala

Dalilnya seperti dalil Iradah

16. ‘alimun = Yang Mengetahui Allah Ta’ala

Mustahil = Yang Jahee

Wajeb = Yang Mengetahui Allah Ta’ala

Dalilnya seperti dalil Ilmu

17. Hayyun = Yang Hudep Allah Ta’ala

Mustahil = Yang Matee

Wajeb = Yang Hudep Allah Ta’ala

Dalilnya seperti dalil Hayat

18. Sami’un = Yang Medengo Allah Ta’ala

Mustahil = Yang Tulou

Wajeb = Yang Medengo Allah Ta’ala

Dalilnya seperti dalil Sama’

19. Bashirun = Yang Kemalon Allah Ta’ala

Mustahil = Yang Buta

Wajeb = Yang Kemalon Allah Ta’ala

Dalilnya seperti dalil Basar

20. Mutakalim = Yang marit marit Allah Ta’ala

Mustahil = Yang bisu

Wajeb = Yang marit marit Allah Ta’ala

Dalilnya seperti dalil Kalam

SIFEUT 20 DIBAGI 4 YAITU :

1. NAFSIYAH na saboh sifeut yaitu Wujud

2. SALBIYAH na limong boh sifeut yaitu Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu Lilhawadih, Qiamuhu binafsih, Wahadaniyah.

3. MA’ANI na tujohboh sifeut yaitu Qudrah, Iradah, Ilmu, Hayat, Sama’, Basar, Kalam.

4. MA’NAWIYAH na tujohboh sifeut yaitu Qadiron, Muridon, ‘Alimon, Hayyon, Sami’on, Bashirun, Mutakalim.

SIFEUT 20 DIBAGI 2 BAGIAN YAITU :

1. SIFEUT ISTIGHNA(استغناء)

2. SIFEUT IFTIQAR (افتقار)

Makna Istighna(استغناء) Wahee taulan kaya tuhan hai saudara

Makna Iftiqar (افتقار) Wahee taulan ubak Tuhan mekhendaknya langet donya laot darat dumlat batat sebagainya

BAK ISTIGHNA(استغناء) 11 BOH SIFEUT YAITU :

Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafatuhulilhawadih, Qiyamuhubinafsih, Sama’,Basar, Kalam, Sami’on, Basiron, Mutakalim

BAK IFTIQAR(افتقار) 9 BOH SIFEUT YAITU :

Kudrah, Iradah, Ilmu, Hayat, Kadiron, Muridon, ‘alimon, Hayyon, Wahadaniyah.

SIFEUT 20 NEBAGI ATEUH SABOH SABOH BAGI YAITU:

Zat ngon sifeut hana dua Tafham beugap Mandum sifeut Mehat Wajeb neudong Bak Zat, barang gasoe di itikeut beutapikee Zat ngon sifeut takheun dua Jeut keu Kafee.

WAJEB BAK NABI 4 BOH SIFEUT YAITU ;

Sadak, Amanah, Tabaliq, Fasanah

Arti Sadak yang lon pegah benar Nabi

Arti Amanah percayaan wahee akhi

Arti Tabaliq beneu peutroh ule Nabi

Arti Fasanah Hai metuah Cerdek Nabi

YANG MUSTAHEL BAK NABI 4 BOH SAJA YAITU :

Yang phon sulet mise takheun Rasullah

Yang keudua dum metuka perintah Allah

Yang ke lhee meusom lagee suroh

Yang keupeut takheun nabi ureung bangai

Penjumlahan

Wajeb bak Allah Dua Ploh sifeut

Beuta itikeut agam ngon dara

Mustahel Dua Ploh wahee tungku cut

Peut Ploh kajeut hai saudara


Haroh bak Allah saboh sifeut

Yaitu neupeujeut segala gala

Kajeut Peut Plohsa jumlah itikeut

Meureunue beujeut tuha ngon muda

Wajeb bak Nabi Peut boh sifeut

Mustahel Peut lapan kana

Haroh bak Nabi nasaboh sifeut

Sikureung jeut bak Saiyidina

Jehpat Peut Plohsa inue sikureung

Wate tabileng Limong ploh kana

Wajeb merenue itiket limong ploh

Supaya jeut roeh asoe Syurga

Sosoe han keunai itikeut Limong ploh

Oh dudoe roeh dalam neuraka

Wajeb merenue rayeuk ngon ubit

Mandum itikeut wajeb tamita

Sifeut 20 bahasa aceh Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rahmi Fajri