loading...

12 Tanda-tanda Hati Telah Mati

Jika kita berhadapan dengan orang yg telah mati hatinya maka teruskan memberi nasihat yg baik dengan cara hikmah.Tidak boleh kasar dan keras kerana hatinya akan bertambah sakit,berpenyakit dan akan terus mati.

Terdapat 12 tanda-tanda hati sudah mati adalah seperti berikut :

1. " Tarkush solah "
Berani meninggalkan Solat Fardhu,
Allah SWT berfirman :
فَخَلَفَ مِن بَع�'دِهِم�' خَل�'فٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَو�'فَ يَل�'قَو�'نَ غَيًّا
“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yg buruk) yg menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya,maka mereka kelak akan menemui ghayya.”(Surah Maryam ayat 59)
Ibnu Mas’ud r. a. menafsirkan kata ‘ghoyya’ dalam ayat tersebut bahawa dia adalah sungai di Jahannam yg makanannya sangat menjijikkan, yg tempatnya sangat dalam. (Lihat kitab Ash-Shalah karya Ibnu Al-Qayyim hal. 31)

2. “Adzdzanbu bil farhi”
Tenang tanpa merasa berdosa padahal melakukan dosa besar.
Nbai SAW bersabda maksudnya,“Orang yg beriman akan melihat dosanya umpama gunung yg menghempap, manakala ahli maksiat pula akan melihat dosa itu umpama lalat yg hinggap pada hidung. ” (HR Bukhari)
" Ikutilah apa yg diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.
(Surah Al-Araf (7) ayat 3)

3. “Karhul Qur’an”
Tidak mahu membaca bahkan menjauihi dengan ayat-ayat al-Qur’an,
Dari Abu Musa al-Asy`ari radhiAllahu `anhu katanya Rasulullah SAW telah bersabda :
مَثَلُ ال�'مُؤ�'مِنِ الَّذِى يَق�'رَأُ ال�'قُر�'آنَ مَثَلُ الأُت�'رُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَع�'مُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ ال�'مُؤ�'مِنِ الَّذِى لاَ يَق�'رَأُ ال�'قُر�'آنَ مَثَلُ التَّم�'رَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَع�'مُهَا حُل�'وٌ وَمَثَلُ ال�'مُنَافِقِ الَّذِى يَق�'رَأُ ال�'قُر�'آنَ مَثَلُ الرَّي�'حَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَع�'مُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ ال�'مُنَافِقِ الَّذِى لاَ يَق�'رَأُ ال�'قُر�'آنَ كَمَثَلِ ال�'حَن�'ظَلَةِ لَي�'سَ لَهَا رِيحٌ وَطَع�'مُهَا مُرٌّ
“Perumpamaan orang mu’min yg membaca al-Quran ialah seperti buah utrujjah (الأُت�'رُجَّةِ), baunya enak dan rasanya pun enak.
Dan perumpamaan orang mukmin yg tidak membaca al-Quran ialah seperti buah kurma (التَّم�'رَةِ), tidak ada baunya,tetapi rasanya manis.
Adapun perumpamaan orang munafik yg membaca al-Quran ialah seperti tumbuhan harum raihanah (الرَّي�'حَانَةِ), baunya enak sedang rasanya pula pahit.
Dan perumpamaan orang munafik yg tidak membaca al-Quran ialah seperti buah hanzolah (ال�'حَن�'ظَلَةِ), tidak ada baunya dan rasanya pun pahit. ”
(Muttafaq ‘alaih)

4. “Hubbul ma’asyi”
Terus menerus melakukan maksiat,
Nabi SAW bersabda.
عن سالم بن عبد اللّه قال : سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم- يقول : كلّ أمّتي معافى إلّا المجاهرين، وإنّ من المجاهرة أن يعمل الرّجل باللّيل عملا، ثمّ يصبح وقد ستره اللّه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربّه، ويصبح يكشف ستر اللّه عنه
Dari Salim bin Abdullah,dia berkata,Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu’ anhu bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ‘Setiap umatku akan mendapatkan ampunan, kecuali mujahirin (orang-orang yg terang-terangan berbuat dosa). Dan yg termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat (dosa) pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut, yg mana dia berkata, ‘Hai Fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu. ’ Sebenarnya pada malam hari Rabb-nya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yg telah ditutupi oleh Allah tersebut . ”H. R. Bukhari (6069) dalam kitab Fathul Bari dan lafadz ini milik Bukhari, dan riwayat Muslim (2990)

12 Tanda-tanda Hati Telah Mati

5. “Asikhru”
Sibuknya hanya suka mengumpat, tidak baik sangka, merasa dirinya lebih suci,
Rasulullah SAW bersabda yg bermaksud:“Ghibah ialah engkau menceritakan saudaramu tentang sesuatu yg ia benci.”Si penanya kembali bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu bila apa yg diceritakan itu benar ada padanya? ” Rasulullah SAW menjawab, “kalau memang benar ada padanya, itu ghibah namanya. Jika tidak benar, bererti engkau telah berbuat buhtan (mengada-ada). ” (HR. Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad).

6. “Ghodbul ulamai”
Sangat benci dengan nasihat baik dari ulama,
Firman Allah SWT maksudnya:" Dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka seksa yg pedih disebabkan mereka berdusta. " (Surah Al Baqarah ayat 10)

7. “Qolbul hajari”
Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, seksa kubur & akhirat,
Nabi SAW bersabda maksudnya : " Siapa yg melakukan satu dosa,maka akan tumbuh pada hatinya setitik hitam, sekiranya dia bertaubat akan terkikislah titik hitam itu ketimbang hatinya.Jika dia tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan terus merebak hingga seluruh hatinya menjadi hitam. " (Hadis riwayat Ibn Majah).
Hadis ini selari dengan firman Allah yg bermaksud " Sekali-kali tidak! Bahkan apa yg mereka kerjakan itu (dosa dan kekufuran) telah menutup hati mereka." (Surah al-Muthaffifiin, ayat 14).

8. “Himmatuhul bathni”
Gilanya pada dunia tanpa peduli halal haram yg penting kaya,
Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,.
لاَ تُق�'بَلُ صَلاَةٌ بِغَي�'رِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِن�' غُلُولٍ
“Tidaklah diterima solat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul (harta haram) ” (HR. Muslim no. 224).

9. “Anaaniyyun”
Orang yg merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya, Dayus dan tidak bertanggungjawab.

10. “Al intiqoom”
Pendendam hebat,
Sabda Nabi SAW :“Orang yg paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam”. (HR. Bukhari).

11. “Albukhlu”
Sangat bakhil (kikir)
Allah berfirman maksudnya,Harta yg mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.. ” (Surah Ali Imran ayat 180)
Maksudnya,Allah akan menjadikan harta yg ia bakhil menginfakkannya sebagai beban di pundaknya pada hari kiamat.Dalam Shahih Al Bukhari disebutkan satu hadits dari Rasulullah SAW :
Dari Abu Hurairah r.a.:bahwa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Barang siapa yg diberikan oleh Allah harta kepadanya,kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya,maka ia akan berwujud ular yg sangat besar yang akan menariknya dengan dua tulang rahangnya yg lebar,kemudian ia berkata, “ saya adalah harta simmpanananmu.”Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini,sampai akhir hayat (Mutttafaq alaih)

12. “Ghodhbaanun”
Cepat marah kerana keangkuhan & dengki.
Nabi SAW bersabda maksudnya,'Orang yg kuat adalah orang yg bisa mengendalikan/menahan emosinya ketika marah.(Hadis Riwayat Al- Bukhari (6114). 42 

12 Tanda-tanda Hati Telah Mati Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Rahmi Fajri